Avfallsframtiden: Nye signaler, utfordringer og muligheter

Presentasjoner på seminaret  onsdag den 28. februar, kl. 10 – 14, Arkeologisk Museum, Stavanger

Vi jobber i en bransje som er i stadig endring og som er helt i kjernen av løsningene på miljøutfordringer. Vi ser også konturene til en ny avfallspolitikk, drevet av grønne verdier, innovasjon og næringsutvikling. Vi inviterte både sentrale og lokale aktører som ga oss frampek på lovgivningen, rammebetingelser, tekniske løsninger mm. innen avfallsbransjen.

Nye rammebetingelser – ny politikk og nye tiltak?

Et «kommunalt syn» på avfallsframtiden v/Øyvind Brevik, KS Bedrift

Private avfallsaktører i en sirkulær økonomi v/Gunnar Grini, Norsk Industri

 Fylkesmannens miljøvernavdeling
/Kristin Espeseth og Tone Ankarstrand, Fylkesmannen i Rogaland

Eksempler på nye initiativer fra bransjen:

Nytt fra BIR – Digitalisering og mye mer
v/Toralf Igesund, BIR IKS

Gjenvinning av glassfiber
v/Kjell Inge Svendsen, Ecofiber AS

Veien mot rensing av lett forurensede masser
v/Ole Bernhard Eriksen og Kjartan Eggebø, Velde Miljø AS

Nytt Avfallssorteringsanlegg på Forus – Konsekvenser for innbyggere og avfallsaktører
v/Rudolf Meissner, IVAR IKS

Les videre

Nye nettsider

Avfallsforum Rogaland har fått nye nettsider. Statisk innhold som vedtekter og kontaktinformasjon er på plass, men informasjon om tidligere avholdte arrangement kommer på plass senere.

 

Gjenvinning av biologisk avfall

Det skjer mye spennende når det gjelder gjenvinning av biologisk avfall, alt fra kloakkslam, matavfall, trevirke fra byggebransjen til skogsavfall. Vi har invitert aktører som kan mye om dette, og som har gode eksempler og erfaringer.

Foredragene finner du her:

Biologisk avfall i sirkulærøkonomien , AvfallNorge

Materialstrømsanalyse treavfall, Hjellnes

Bioresten fra biogassanlegg, Høst

Fra avfallstrevirke til sponplater, Geminor

Bruk av gjenvunnede materialer, IKEA

Biokull, IVAR

Larveproduksjon til fiskefôr, Invertapro

Biogassanlegget på Grødaland, IVAR

Flisfyring – Norsk Bioenergi

 

 

Les videre