Seminar: Klimaregnskap i avfallsbransjen

Vi vil bidra til å starte prosessen med å ta i bruk klimaregnskap både for bestillere og leverandører i avfallsbransjen.

Foredragene finner du her.