Ekskursjon til biokullanlegget på Vatne og nye Ruten

Onsdag 9. september, kl. 12:00 – 15.00

Lutsiveien 181, Sandnes

Program Ekskursjon Biokullanlegget

Biokull er svært interessant både som avfallsbehandling, karbonlagring og jordforbedring.

Biokullanlegget i Sandnes er nå i full drift, og har levert biokull til den nye parken på Ruten i Sandnes sentrum. Vi inviterer til ekskursjon først på biokullanlegget, og så drar vi inn til sentrum og ser hvordan biokullet er brukt i parkanlegget. Vi vil også se hvordan komposten fra Reve kompost og gjenbruksmasser fra Velde er brukt sammen med biokullet som eneste veskstmedium.

Ettersom smitte-situasjonen er forverret i løpet av den siste tiden, avslutter vi med enkle forfriskninger ute på Ruten til slutt, i stedet for middag.

Send gjerne invitasjonen videre til kolleger du tror vil ha glede av å være med.

Påmelding innen fredag 4. september, enten ved å svare på invitasjonen som kommer i Outlook, eller på mail til hege.aasbo@niras.com. Grunnet Corona vil det være begrenset antall deltakere, og alle må være påmeldt.

Pris: Gratis for medlemmer og studenter. Kr. 300,- for ikke medlemmer

Seminar: Fortid og framtid – Finansiering og virkemidler

Onsdag 19. februar 2020, kl 09.30 – 13.30, Blu Atlantic Hotel, Olav V’s gate 3, Stavanger

Seminaret ble arrangert i forbindelse med Årsmøtet 

Program Årsmøte og seminar

Program for seminaret:

Fortid og framtid – Finansiering og virkemidler

Resirkulering gjennom 1000 år – fra mangel til overflod.

Finn Arne Jørgensen, UiS

Finn Arne Jørgensen er professor i miljøhistorie ved UiS hvor han driver den miljøhumanistiske forskningsgruppen The Greenhouse sammen med Dolly Jørgensen. Forskningen undersøker rollene teknologi spiller i forholdet mellom mennesker og natur. Doktoravhandlingen hans omhandlet Tomras flaskepantautomat og utviklingen av resirkuleringssystemer for tomgods i Norden og USA. Dagens presentasjon bygger på hans nyeste bok, Recycling (MIT Press, 2019), som er en bred introduksjon til resirkulering som materielt og kulturelt fenomen i et globalt perspektiv.

 

 Klimainvesteringer

Lene Hodge, NYSNØ 

Lene Hodge har erfaring med energi- og klimaarbeid fra Bellona og fornybar kraft og europeisk energipolitikk i NVE. Hun har blant annet jobbet med energieffektive bygg, grønne offentlige anskaffelser, elektrifisering av transportsektoren, fornybar kraft og europeisk energipolitikk. Lene har master i fornybar energi fra NMBU og er etterutdannet prosjekt- og prosessleder fra Emergence School of Leadership.

 

Adferdsdesign for kildesortering

Johannes Daae, Grønt Punkt Norge  Adferdsdesign for kildesortering

Johannes Daae er utdannet produktdesigner, og har en mastergrad i Interaksjonsdesign og doktorgrad innen temaet «Design for bærekraftig adferd».  Han er i dag fagansvarlig for Økodesign i Grønt Punkt Norge og har en deltidstilling ved OsloMet som Førsteamanuensis i Institutt for produktdesign. Johannes vil fortelle hvordan man kan designe produkter og systemer for å påvirke adferd, blant annet ved bruk av «nudging», samt fortelle litt om vitenskapen som ligger bak.

 

Det grønne skiftet kommer, men hvordan?

 

Onsdag 30. oktober  09.00 – 14.00 (kom gjerne til kaffe 08.45!)

Arkologisk Museeum, Peder Klows gate 30A, Stavanger

(Se program for adkomst og parkering)

Vi har forespurt en rekke leverandører innen bil og anleggsbransjen hva de tror blir utfordringer knyttet opp mot det grønne skifte. Hva ser en som fordeler og ulemper, samt økonomien opp mot de ulike teknologiene.  Er det diesel, gass, elektrisk eller annet som blir fremtiden?

Hvilke teknologier skal en velge – hva tror man på? Vi spør, de svarer.

Vi får erfaringer fra ulike teknologier på renovasjonsbilene.

Og ikke minst hva gjør og tenker andre bransjer?

Som vanlig blir det tid til å pleie kontakter i avfallsbransjen og skaffe seg nye. Har du et tema som du ønsker fokus på, så er dette stedet for å ta det opp! Send gjerne invitasjonen videre til kolleger du tror vil ha glede av å delta.

Pris: 600 kr for medlemmer og 1 000 kr for andre. Studenter gratis.

Påmelding: innen fredag 25. oktober: Enten ved å svare på invitasjonen som kommer i Outlook, eller på mail  til hege.aasbo@niras.com

Program seminar i Avfallsforum Rogaland – Det grønne skiftet kommer, men hvordan 

 

Årsmøte 2019

Årsmøtet i Avfallsforum Rogaland 2019 vil avholdes torsdag 21. februar kl. 09.00 – 10.00

på IVARs ettersorteringsanlegg på Forus, Forusbeen 200, 4313 Sandnes.

Dersom medlemmer ønsker å reise saker, må disse sendes inn tre uker på forhånd. Årsmøtepapirer sendes ut på forhånd.

Etter Årsmøtet blir det orientering og befaring på ettersorteringsanllegget og nye Byttebua, og det avsluttes med lunsj kl 12.00. Se eget program

Nye krav til materialgjenvinning – hvordan får vi det til?

Seminar torsdag 17. januar 2019

EU har nå vedtatt strenge krav til materialgjenvinning. Dette vil kreve nytenkning i bransjen og medføre store endringer for alle. Vi har samlet folk fra myndighetene og relevante organisasjoner og bedrifter som skal si noe om hvilke krav som kommer, hva som har fungert og hvilke løsninger de ser for seg for å oppnå de nye materialgjenvinningsmålene.

Les videre