Masser til glede og besvær. Presentasjoner fra seminar 22.11.16:

Seminar, tirsdag 22. november
Overskuddsmasser og tunge avfallsfraksjoner (betong, asfalt);
Hvordan skal vi få til god ressursutnyttelse  av disse og samtidig hindre at eventuelle farlige stoffer og forurensning spres. Vi samlet kompetanse og erfaring for å belyse dette aktuelle temaet.

Presentasjonene finner du her:

Hege Aasbø, Niras

Astri Kvassnes, Restone

Tone Ankarstrand, Rogaland Fylkeskommune

Kristn Espeset, Fylkesmannen i Rogaland

Arnfinn Hadland, Svaaheia Deponi

Joan Krog, Niras

Per Erik Svensrud, Tippnett

Stian Byberg, Stangeland Maskin

Hernand Mujica og Kjartan Eggebø, Velde

Program

 

  • Opprettet av Hege Aasbø
  • Opprettet den 28.okt.2016
  • Sist oppdatert den 08.feb.2017