Påmelding: Gjenbruk er fremtiden

Torsdag 11. november – fredag 12. november / Sandnes og Stavanger

Det er en rivende utvikling i gjenbruksbransjen. Vi vil vise fram noe av det som skjer både i vårt nærmiljø og i Norge.

Samtidig vil vi gjerne lage en fin ramme rundt seminaret, der vi endelig kan være litt sammen, spise og drikke godt, bl.a ved middagen på Angr.

Hotell: Avfallsforum Rogaland har holdt av et antall rom på Hotell Scandic Stavanger City til 1190,- per natt. Hotel bestilles i påmeldingen.

Send gjerne invitasjonen videre til kolleger du tror vil ha glede av å være med.

Påmelding innen 1. november. 

(Påmelding er avsluttet)

Har du spørsmål, kan de stilles til hea@veni.no eller tlf.: 906 30 287