Kontakt og innmelding

Vil du vite mer om Avfallsforum Rogaland, eller ønsker å melde deg inn, kan du ta kontakt med sekretær: elin.garvik@him.as.

Kontingent 2023:

Vanlige medlemmer 5 500,-
Kommuner / interkommunale selskaper som dekker mer enn 50 000 innb. 11 000,-
Assosierte medlemmer 2 625,-

Se medlemsliste Avfallsforum Rogaland

Hvis du vil følge med på nyheter og arrangement kan du melde deg på Rogaland Avfallsforums nyhetsbrev

Loading