Fagekskursjon til Nederland 18. – 20. september

Avfallsforum Rogaland arrangerer en fagtur til Nederland. Nederland er kjent for sine gode løsninger innen innsamling, behandling og resirkulering av avfall, og landet satser på «circular economy» som visjon og strategi både nasjonalt og regionalt.

Ekskursjonen vil ha to tematiske tyngdepunkt:
1) Nederlandske kommuners/bedrifters planer og konkrete tiltak for å fremme en sirkulær økonomi.
2) Avanserte tekniske løsninger for resirkulering av store massestrømmer.

Et tentativt program er presentert nedenfor. Vi har ennå ikke fått konfirmert alle besøksstedene.

Påmeldingsfrist:             Mandag 19. august 2019

NB! Vi har satt et tak på maksimalt 25 deltakere. Det er «første mann til mølla»-prinsippet som gjelder. Derfor anbefaler vi at du/dere melder dere på så fort som mulig (epost til Hege Aasbø i NIRAS).

Kostnader: Det forutsettes at deltakerne selv kjøper flybillett og betaler for hotellovernattingen (2 netter) og for maten. Avfallsforum Rogaland dekker kostnadene for innleid buss m/sjåfør og bestiller felles hotell. KLM-flybillett for Sola-Schiphol-Sola (18.9.: SVG kl. 10:10 à AMS 11:45; 20.9.: AMS kl. 16:20 à SVG 17:45) koster f.t. 3.249,- kr (med kun håndbagasje). Hotellovernattingen vil nok komme på ca. 3.000 kr for 2 netter.

De foreslåtte flytidene danner en ytre ramme for ekskursjonen. Det betyr at deltakerne kan velge andre flyruter, men må da være på Schiphol innen kl. 11:45 på dag 1. En kan også velge å bli lengre i Amsterdam, dog må det ikke velges en avgang før kl. 16:20 på dag 3.

program-afr