Frokostmøte på Toraneset miljøpark

Tirsdag 22. mars 2022, kl. 08.00 – 09:30
Haraldseidvågen 288, 5574 Vindafjord

Avfallsforum Rogaland inviterer til frokostmøte på Toraneset miljøpark.
HIM bygger nytt deponi på Toraneset miljøpark, dette skal være ferdig til sommeren 2022. Risa AS er hovedentreprenør og arbeidet startet opp våren 2021. Det nye deponiet har et areal på ca. 22 000 kvadratmeter, og vil kunne ta imot rundt 200 000 tonn avfall. Vi inviterer til befaring på det som skal bli vårt nye deponi.
Velkommen til sosialt og faglig besøk hos HIM og Toraneset!

Program Frokostmøte Toraneset

Send gjerne invitasjonen videre til kolleger du tror vil ha glede av å delta! Husk å ta med eget verneutstyr.
Påmelding innen fredag 18. mars, enten ved å svare på invitasjonen som kommer i Outlook, eller på mail til hea@veni.no