Årsmøte 2023 og Seminar: Endringer i Avfallsforskriftens kapittel 10a: Nye sorteringskrav – en gjennomgang av regelverk og utfordringer med håndhevingen

Årsmøtet avholdes kl. kl.10:00 – 11:00

Årsmøtepapirer blir sendt ut på forhånd. Saker utenom saksliste som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret eller styrets sekretær (hege.aasbo@niras.com) innen 02.02.23.

11: 00 – 11:45: Lunsj

Som vanlig vi lagt opp til et seminar etter årsmøtet:

11:45 – 14:00            

Endringer i Avfallsforskriftens kapittel 10a:

Nye sorteringskrav – en gjennomgang av regelverk og utfordringer med håndhevingen

I år ble kommuner og virksomheter pålagt sortere mat-, park-, hage- og plastavfall og levere dette til materialgjenvinning. Miljødirektoratet har lovet en veileder, men inntil da forblir mange spørsmål ubesvarte. Vi tar en gjennomgang av regelverket, hvordan det vil følges opp og hva vi kan forvente av den kommende veilederen. Vi lar deretter berørte parter gjøre rede for utfordringer og eventuelle uklarheter, slik de opplever det.

Påmelding innen mandag 20. februar, enten ved å svare på invitasjonen som kommer i Outlook, eller

på mail til hea@veni.no .

Program finner dere her: Avfallsforum Rogaland – Program Årsmøte 2023 og seminar

Seminaret er gratis for medlemmer og studenter. For ikke medlemmer: kr. 600,-