Gjenvinnerdagen 2023

22. august inviteres politikere over hele landet til å bli bedre kjent med avfalls- og gjenvinningsbransjen. IVAR er blant dem som inviterer til Gjenvinnerdagen.

Gjenvinnerdagen er et nasjonalt arrangement i regi av Avfall Norge. Vi vil vise hvordan bransjen jobber, og hvordan vi sammen kan sørge for at viktige klimamål nås. Ulike aktører i gjenvinningsbransjen inviterer politikere til sine anlegg.

Gjenvinnerdagen hos IVAR

IVAR inviterer alle politiske partier, styre, representantskap og media til presentasjon av sin virksomhet og bransje.

Tid og sted: Tirsdag 22. august kl. 11.00 – 13.00. Porsmyrveien 3, 4314 Sandnes («Auto 2000»-bygget, 2. etasje).

Dette kan du få vite mer om denne dagen:

  • Hva kan innbyggere og politikere forberede seg på av nye krav til innsamling, avfallssortering og gjenvinning?
  • Hvem tar regningen? Produsent eller gebyrbetalerne?
  • Hvor mange avfallsdunker må innbyggerne våre regne med å ha i framtiden?
  • Hvilke av våre kommuner sorterer best i dag?
  • «Snikvisning» av det spennende innholdet i regionens nye 3000 kvadratmeter store ombrukssenter på Lura.

Arrangementet starter med lunsj og håper så mange som mulig har anledning til å delta. Påmelding her

Påmeldingsfrist: 18. august 2023

Velkommen til Gjenvinnerdagen 2023!