Gjenvinning av biologisk avfall

Det skjer mye spennende når det gjelder gjenvinning av biologisk avfall, alt fra kloakkslam, matavfall, trevirke fra byggebransjen til skogsavfall. Vi har invitert aktører som kan mye om dette, og som har gode eksempler og erfaringer.

Foredragene finner du her:

Biologisk avfall i sirkulærøkonomien , AvfallNorge

Materialstrømsanalyse treavfall, Hjellnes

Bioresten fra biogassanlegg, Høst

Fra avfallstrevirke til sponplater, Geminor

Bruk av gjenvunnede materialer, IKEA

Biokull, IVAR

Larveproduksjon til fiskefôr, Invertapro

Biogassanlegget på Grødaland, IVAR

Flisfyring – Norsk Bioenergi