Avfall og klima: Renovasjonsbransjens klimainnsats

Parisavtalen, Det grønne skiftet, Lavutslippssamfunnet, Kretsløpsøkonomien… Avfallsbransjen er utfordret til å levere sitt bidrag til en påkrevd massiv reduksjon av klimagassutslippene i Norge. Mye har allerede skjedd på denne fronten innen avfall og renovasjon. Avfallsforum Rogaland ønsker med dette seminaret å rette fokus på nyere tiltak og på spørsmålet om hva som er de riktige, effektive tiltakene.

Foredragene kan du laste ned her:

Avfallsbransjens rolle i et lavutslippssamfunn Hva sier myndighetene og interesseorganisasjonene? Rudolf Meissner, styreleder Avfallsforum Rogaland

Hvordan gjøre de gode klimavalgene Norsk Industri’s klimagassverktøy for gjenvinningsbransjen, Christian Solli, Asplan Viak

Alternative drivstoff for renovasjonsbiler – Hva er miljøeffektene, Cicero                            Marianne Tronstad Lund, Cicero

Eksempler på bruk av fornybar diesel og biogass, Asker kommune,Bjørn Nordby, miljøleder i Asker kommune

Smarte logistikkløsninger for utslippseffektiv renovasjon, Kåre Edvardsen, Halden kommune

Energigjenvinning fra avfall som klimatiltak, Forus energigjenvinning og Lyse Neo, Åge Byberg, Forus Energigjenvinning og Esben T. Otterlei, Lyse Neo

Enova som partner for de gode klimaprosjektene, Enova, Silke Van Dyken, Enova