Kontakt og innmelding

Vil du vite mer om Avfallsforum Rogaland, eller ønsker å melde deg inn, kan du ta kontakt med sekretariatet:

Hege Aasbø, Veni AS

Tlf.: 906 30 287

Trykk her for å sende e-post

 

Kontingent:

Vanlige medlemmer 5 000,-
Kommuner / interkommunale selskaper som dekker mer enn 50 000 innb. 10 000,-
Assosierte medlemmer 2 500,-