IVARs ettersorteringsanlegg på Forus og nye Byttebua

Torsdag 21. februar kl. 10.00 – 13.00 (etter Årsmøtet) inviterer vi til orientering og befaring på

IVARs ettersorteringsanlegg og nye Byttebua på Forus,

Forusbeen 200, 4313 Sandnes

Ettersorteringsanlegget på Forus er både en nyvinning for avfallshåndtering i Norge, og en forandring for husholdningene i IVAR-regionen. Mange har vært spent på å se hvordan et slikt anlegg fungerer – og nå får vi i Avfallsforum Rogaland anledning til det! Vi skal også besøke den nye Byttebua – som nå er en innbydende bruktbutikk.

Invitasjon befaring etter Årsmøtet

Det vil også være tid til både å pleie kontakter og skaffe seg nye. Har du et tema som du ønsker fokus på, så er dette stedet for å ta det opp! Send gjerne invitasjonen videre til kolleger du tror vil ha glede av å delta. Påmelding innen mandag 18. februar: Enten ved å svare på invitasjonen som kommer i Outlook, eller på mail til hege.aasbo@niras.com

Nye krav til materialgjenvinning – hvordan får vi det til?

Seminar torsdag 17. januar 2019

EU har nå vedtatt strenge krav til materialgjenvinning. Dette vil kreve nytenkning i bransjen og medføre store endringer for alle. Vi har samlet folk fra myndighetene og relevante organisasjoner og bedrifter som skal si noe om hvilke krav som kommer, hva som har fungert og hvilke løsninger de ser for seg for å oppnå de nye materialgjenvinningsmålene.

Trykk her for å gi din tilbakemelding til seminaret!

Presentasjonene fra seminaret:

Nytt regelverk, nye krav og nye virkemidler – Christoffer Back Vestli, Miljødirektoratet

Økonomiske insentiver for materialgjenvinning – virker det – John Egil Nilssen, Oslo kommune

Kan det bli for mye fokus på materialgjenvinning – Toralf Igesund, BIR

Kildesortering – hva kan vi oppnå – Grethe Olsbye, Sirkula

Sentralsortering – hva kan vi oppnå – Rudolf Meissner, IVAR

De vanskelige plastfraksjonene – Per Håkonsen, Polymertrade as

Design for recycling – Frode Syversen, Mepex

Materialgjenvinning av betong og tunge masser – Kristian Mejlgaard Ulla, Norconsult

Gjenbruk av bygningsmaterialer – Martin Eid og Olav Sunde, Recirquel

Økt materialgjenvinning gjennom forbrenning Roy Ulvang, Avfall Norge

Biologisk avfall – hva kan gjøres med det – Oddvar Tornes, IVAR¨’

Avfallsframtiden: Nye signaler, utfordringer og muligheter

Presentasjoner på seminaret  onsdag den 28. februar, kl. 10 – 14, Arkeologisk Museum, Stavanger

Vi jobber i en bransje som er i stadig endring og som er helt i kjernen av løsningene på miljøutfordringer. Vi ser også konturene til en ny avfallspolitikk, drevet av grønne verdier, innovasjon og næringsutvikling. Vi inviterte både sentrale og lokale aktører som ga oss frampek på lovgivningen, rammebetingelser, tekniske løsninger mm. innen avfallsbransjen. Foredragene kan du laste ned her:

Les videre

Avfall og klima: Renovasjonsbransjens klimainnsats

Parisavtalen, Det grønne skiftet, Lavutslippssamfunnet, Kretsløpsøkonomien… Avfallsbransjen er utfordret til å levere sitt bidrag til en påkrevd massiv reduksjon av klimagassutslippene i Norge. Mye har allerede skjedd på denne fronten innen avfall og renovasjon. Avfallsforum Rogaland ønsker med dette seminaret å rette fokus på nyere tiltak og på spørsmålet om hva som er de riktige, effektive tiltakene.

Foredragene kan du laste ned her: Les videre