Velkommen til frokostmøte hos Stena Recycling Haugesund

Torsdag 16. desember 2021, kl. 08.00 – 09:30

Bønesvegen 76, 4260 Torvastad

Avfallsforum Rogaland inviterer til frokostmøte og førjulssamling hos Stena Recycling avd. Haugesund.

De sørger for gjenvinning av store mengder jern- og metall, EE-avfall og batterier. Stena Recycling er regionens ledende anlegg for miljøriktig gjenvinning av slikt avfall fra offshore (olje og gass), industri, bedrifter og kommuner.

Program Frokostmøte Stena finner du her.

For å ivareta smittevernhensyn vil det meste av arrangementet foregå i verkstedhall/utendørs, så det er smart med gode klær. Send gjerne invitasjonen videre til kolleger du tror vil ha glede av å delta!

Påmelding innen mandag 13. desember, enten ved å svare på invitasjonen som kommer i Outlook, eller på mail til hea@veni.no

Niras: Nye regler og muligheter for gjenbruk av betong

Etter at Avfallsforskriften kap. 14a trådte i kraft juli i år, har det vært en del frustrasjon fordi man ikke kan bruke rivebetong til nyttige formål når innholdet overskrider grenseverdiene satt i forskriften. Vi fikk to dyktige og sentrale folk til å informere både om hva forskriften innebærer og hvordan man kan søke om gjenbruk dersom betong har innhold over grenseverdiene satt.

Les videre