Styremedlemmer og valgkomité

Styremedlemmer:

Rudolf Meissner (leder) IVAR IKS
Jan Egil Gjerseth Sandnes kommune
Magnus T. Hauge HIM IKS
Per Posti Westco Miljø
Siri Sveinsvoll Knoks Bildeler AS
Nina Thorsen Norsk Gjenvinning AS

Valgkomité:

Audun Roalkvam IVAR IKS
Kurt Sædberg Renovasjonen IKS
Gro Stavaeland HIM