Om Avfallsforum Rogaland

Avfallsforum Rogaland skal være et samarbeidsforum for avfallsektoren i Rogaland. Det skal være et uformelt og uforpliktende møtested mellom offentlige avfallsforvaltere, private og offentlige avfallsselskaper og organisasjoner.

Forumet skal ha følgende oppgaver:

  • utveksle informasjon og øke kompetansen innen avfall og ressursutnyttelse
  • orientere om, og følge utviklingen innen norsk og lokal avfallspolitikk og -regelverk
  • orientere om pågående og forestående prosjekter
  • ta opp aktuelle problemstillinger for avfallsbransjen i Rogaland

Avfallsforumet avholder fagseminarer og temamøter.

Avfallsforumet skal være en selvfinansierende non profit-forening som til daglig ledes av et styre med innleid sekretariat.

Vedtekter

Styremedlemmer og valgkomité

Årsmøterotokoller med Årsmøtepapirer