Nye krav til materialgjenvinning – hvordan får vi det til?

Seminar torsdag 17. januar 2019

EU har nå vedtatt strenge krav til materialgjenvinning. Dette vil kreve nytenkning i bransjen og medføre store endringer for alle. Vi har samlet folk fra myndighetene og relevante organisasjoner og bedrifter som skal si noe om hvilke krav som kommer, hva som har fungert og hvilke løsninger de ser for seg for å oppnå de nye materialgjenvinningsmålene.

Trykk her for å gi din tilbakemelding til seminaret!

Presentasjonene fra seminaret:

Nytt regelverk, nye krav og nye virkemidler – Christoffer Back Vestli, Miljødirektoratet

Økonomiske insentiver for materialgjenvinning – virker det – John Egil Nilssen, Oslo kommune

Kan det bli for mye fokus på materialgjenvinning – Toralf Igesund, BIR

Kildesortering – hva kan vi oppnå – Grethe Olsbye, Sirkula

Sentralsortering – hva kan vi oppnå – Rudolf Meissner, IVAR

De vanskelige plastfraksjonene – Per Håkonsen, Polymertrade as

Design for recycling – Frode Syversen, Mepex

Materialgjenvinning av betong og tunge masser – Kristian Mejlgaard Ulla, Norconsult

Gjenbruk av bygningsmaterialer – Martin Eid og Olav Sunde, Recirquel

Økt materialgjenvinning gjennom forbrenning Roy Ulvang, Avfall Norge

Biologisk avfall – hva kan gjøres med det – Oddvar Tornes, IVAR¨’