Niras: Nye regler og muligheter for gjenbruk av betong

Etter at Avfallsforskriften kap. 14a trådte i kraft juli i år, har det vært en del frustrasjon fordi man ikke kan bruke rivebetong til nyttige formål når innholdet overskrider grenseverdiene satt i forskriften. Vi fikk to dyktige og sentrale folk til å informere både om hva forskriften innebærer og hvordan man kan søke om gjenbruk dersom betong har innhold over grenseverdiene satt.

Presentasjonen deres finner du nedenfor:

 

Eirik Wærner, Multiconsult / Forum for Miljøkartlegging:

Eirik Wærner: Avfallsforskriften § 14a, nyttiggjøring av betong

Som leder av Forum for Miljøkartlegging og den som har ledet arbeidet med ny Betongveileder, er Eirik en av de med mest kunnskap om rivebetong, og har vært engasjert i å formidle kunnskap om dette  i en årrekke.

 

Per Martin Akerøy, Miljødirektoratet:

Per Martin Aakerøy – Søknad om gjenvinning av betong

Per Martin Akerø er den som behandler søknader om gjenbruk av betong som har innhold som overskrider grenseverdiene satt i forskriften. Altså riktig mann å høre på!

Det kom under seminaret inn et spørsmål om hvorvidt Avfallsforskriften kap. 14a gjelder fra offshore-installasjoner. Her er svaret fra Per Martin Akerøy:

«Som utgangspunkt for vurdering av betong mht gjenvinning vises det til avfallsforskriften kap. 14A. Den inkluderer 2 tabeller med parametre for selve betongen (kjerneprøver) og maling/puss på betongen. Og som Eirik Wærner påpekte i sin presentasjon, ikke alle parametrene for betong må analyseres, med mindre det er mistanke om at betongen er forurenset med olje (alifater) eller PAH (hvis betongen har vært utsatt for brann, sot). Øvrige parametre (tungmetaller) må derimot analyseres hver gang.

Når Miljødirektoratet har listet parametrene for betong, er det ut fra hva vi har ansett som aktuelle miljøgifter i forbindelse med betong. Vi er ikke kjent med om betong fra offshore kan være utsatt for andre miljøgifter i tillegg. Hvis leverandører av rivebetong fra offshore kjenner til at den aktuelle betongen har vært utsatt for kjemikaler/miljøgifter som ikke er inkludert i listen i kap. 14A, ønsker vi at leverandøren på eget initiativ, får undersøkt betongen på denne/disse miljøgiftene og deretter tar kontakt med oss for vurdering. For øvrig har ingen motforestillinger mot gjenvinning av betong fra offshore».