Bioseminaret 2023

Bilde med grønn bakgrunn der det står Bioseminaret 2023 Stord 25.- 26.09

Avfall Norges årlige fagseminar om biologisk avfallsbehandling samler alle som jobber med biologiske avfallsressurser; produsenter, konsulenter, forskere, varehandel, industri, gründere og studenter.

Seminaret omhandler innsamling av bioavfall, produksjon av kompost, biogass, biogjødsel og biokull, samt nye behandlingsformer og aktuelle problemstillinger omkring utnyttelse av biologisk avfall som ressurs og råvare til nye produkter i den sirkulære bioøkonomien.

Les mer om Bioseminaret 2023 og meld deg på her.