Velkommen til frokostmøte hos SIM IKS

Onsdag 8. januar, kl. 08:00 til kl. 08.30 – 10:00

Meatjønnsvegen 43, Stord

SIM har mange nyheter, både innen tilbudet til abonnentene sine, og i egen drift; ny henteordning for glass- og metallemballasje, nytt system for ruteregistrering, avvik m.m., og nytt administrasjonsbygg. Det er derfor verdt å komme på frokostmøte for å bli orientert og inspirert!

Program Frokostmøte SIM.

Som vanlig blir det god tid til å pleie kontakter i avfallsbransjen og skaffe seg nye kontakter. Har du et tema som du ønsker fokus på, så er dette stedet for å ta det opp!

Send gjerne invitasjonen videre til kolleger du tror vil ha glede av å delta

Påmelding innen mandag 6. januar, enten ved å svare på invitasjonen som kommer i Outlook, eller på mail til hege.aasbo@niras.com

Velkommen til frokostmøte hos Niras

Torsdag 28. november kl. 08:00 til kl. 09:15

Niras’ kontor i Lervigsveien 25, 4014 Stavanger (se vedlagt Kart med parkering)

Niras ønsker alle velkommen for å bli bedre kjent med oss og hva vi kan tilby! Se Program Frokostmøte Niras

Vi vil spesielt presentere et spennende utviklingsprosjekt;

Riving i den virtuelle verdenHvordan skal vi få til gjenbruk av materialer fra riving?

Kan vi bruke mer byggematerialer om igjen? Og kan teknologien hjelpe oss til å få dette til?

Niras i Stavanger har høy kompetanse på VDC – Virtual Design & Construction. Dette ønsker vi nå å bruke for å bidra til mer gjenbruk av byggematerialer, og slik gjøre bygg mer bærekraftige og få opp materialgjenvinningsprosenten.

Vår kombinasjon av kompetanse på miljø, byggeavfall, byggeteknikk og digitalisering gjør at vi vil være en sentral aktør innen gjenbruk av byggematerialer. Blant Avfallsforum Rogaland sine medlemmer vil det være viktige samarbeidspartnere for denne delen av den sirkulærer økonomien.

Fordi vi vet at det er aktuelt for dere, tar vi med litt om

Energistyring

God energistyring av bygg trenger ikke å være vanskelig, omfattende og dyrt. Derimot er det ofte penger og energi å spare! Vi gir en rask innføring i hva og hvordan.

 

Som vanlig blir det god tid til å pleie kontakter i avfallsbransjen og skaffe seg nye kontakter. Har du et tema som du ønsker fokus på, så er dette stedet for å ta det opp!

 Send gjerne invitasjonen videre til kolleger du tror vil ha glede av å delta. Påmelding innen mandag tirsdag 26.11.19. Enten ved å svare på invitasjonen som kommer i Outlook, eller på mail til hege.aasbo@niras.com

Frokostmøte hos AF Miljøbase Vats

Onsdag 4. september 2019, kl. 08:00 til kl. 10:00

Oppmøte Raunes, Nedre Vats

Program finner du her: Program Frokostmøte AF Miljøbase Vats

Utrangerte plattformer demonteres og kildesorteres ved AF Miljøbase Vats i Rogaland. Miljøbasen er Europas mest moderne i sitt slag, og arbeidene følger strenge krav til sikkerhet og miljø. AF Miljøbase Vats er spesialbygd for håndtering av offshoreinstallasjoner og andre marine konstruksjoner. Denne høsten er det Jotun B, Huldra og installasjoner fra Ekofisk som demonteres.

Husk å ta med hjelm, vernesko, verneklær og vernebriller

Som vanlig blir det god tid til å pleie kontakter i avfallsbransjen og skaffe seg nye kontakter. Har du et tema som du ønsker fokus på, så er dette stedet for å ta det opp!

Send gjerne invitasjonen videre til kolleger du tror vil ha glede av å delta. Påmelding innen mandag 2. september. Enten ved å svare på invitasjonen som kommer i Outlook, eller på mail til hege.aasbo@niras.com

Fagekskursjon til Nederland 18. – 20. september

Avfallsforum Rogaland arrangerer en fagtur til Nederland. Nederland er kjent for sine gode løsninger innen innsamling, behandling og resirkulering av avfall, og landet satser på «circular economy» som visjon og strategi både nasjonalt og regionalt.

Ekskursjonen vil ha to tematiske tyngdepunkt:
1) Nederlandske kommuners/bedrifters planer og konkrete tiltak for å fremme en sirkulær økonomi.
2) Avanserte tekniske løsninger for resirkulering av store massestrømmer.

Les videre

Forkostmøte hos Stena Recycling – om decomissioning

Onsdag den 8. mai, kl. 08:00 til kl. 10:00. Mekjarvik

Stena Recycling AS i Mekjarvik har startet på et stort decommissioning-prosjekt av drilltårnet Ula, som de vil fortelle om og vise fram. Store dimensjoner og spennende prosjekt som det er verdt å komme å kikke på!

Påmelding innen mandag mandag 6. mai. Enten ved å svare på invitasjonen som kommer i Outlook, eller på mail til hege.aasbo@niras.com

Program Frokostmøte Stena