Årsmøte 2024 og seminar «Grønne innkjøp og miljø»

Det blir årsmøte i Avfallsforum Rogaland 21. februar 2024. Årsmøtet holdes i lokalene til IVAR i Stavanger klokken 10 til 11.

Adressen for årsmøtet er IVAR, Breiflåtveien 16/18, 4017 Stavanger

Det er svært begrenset med parkeringsplasser, og vi oppfordrer flest mulig å benytte kollektivtrafikk. Hvis dere kjører, beregn god tid for å finne parkering, og kjør gjerne flere sammen.

Saksliste for årsmøtet

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Årsmelding for 2023
  4. Regnskap for 2023
  5. Budsjett for 2024
  6. Aktivitetsplan for 2024
  7. Kontingent for 2024
  8. Valg av styremedlemmer og valgkomite
  9. Forhåndsinnmeldte saker

AFR-årsmøtepapirer-2024

Påmelding nederst på siden – påmelding senest 16. februar. 

Seminar

Etter årsmøtet inviterer vi både medlemmer og ikke-medlemmer til seminar om grønne innkjøp.

Seminaret er gratis for medlemmer, og koster 1000,- for ikke-medlemmer, inkludert lunsj.

Tema for seminaret er grønne innkjøp og miljø. Fra 1.1.2024 er det nye krav til vekting av miljø. Hva betyr dette for avfallsbransjen? Hvordan kjøpe grønt? Vi inviterer relevante aktører fra leverandører og bransjen for å belyse tema.

11:00-11:45 Lunsj
11:45-12:05 Den nye innkjøpsveilederen – Sarah Fossen Sinnathamby, DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring)
12:05-12:20 Den nye innkjøpsveilederen, DFØ: Spørsmål, svar og diskusjon/dialog
12:20-12:45 Grønne innkjøp- sett fra en offentlig innkjøpers/tilbyders perspektiv -Kjetil Moen, IVAR IKS
12:45-13:05 Pause
13:05-13:30 Grønne innkjøp- sett fra en tilbyder/leverandør – Fredrik Omdal, TS-maskin
13:30-13:55 Grønne innkjøp – sett fra en leverandør/tilbyder – Leif Neverdahl, Geminor
13:55-14:00 Oppsummering og vel hjem