Returselskapenes dag – Hva er deres bidrag i det grønne skiftet?

Returselskapene har vært viktige aktører i norsk avfallsbransje – men hvem er de og hva er deres bidrag til det grønne skiftet? Foredragene finner du her:

Om Returselskaper, Peter Sundt, Mepex

Grønt Punkts bidrag før og nå

Batteriretur, miljø og energisikkerhet i fremtiden

Avfall Norge – Sirkulær økonomi – perspektiver for avfalls- og gjenvinningsbransjen

Returordninger i praksis:

STENA Returselskap i praksis

RENAS Avfallsforum Rogaland 30.08.2017

Dekkretur – Fra bruk til gjenbruk

NORSIRK avfallsforum rogaland 2017 endelig versjon