Seminar: Gjenbruk i byggebransjen – nye muligheter for avfallsbransjen

Onsdag 23. november – torsdag 24. november 2022, Stavanger

Flere nye prosjekter og initiativer har gjort at gjenbruk i byggebransjen har «skiftet gir». Nå planlegges bygg med store deler gjenbruk, krav om ombrukskartlegging er kommet inn i TEK 17, og i EUs taksonomi for bærekraftige bygg er gjenbruk en viktig faktor.

Hva vil dette bety for avfallsbransjen? Hvilke muligheter for nye forretningsområder, og hva må vi gjøre annerledes framover? Byggebransjen står for ca. 40 % av avfallet i Norge, så endringene her er det viktig å følge med på! Vi har lagt ut presentasjonen fra seminaret her:

Site 4016 – Rune Augenstein, Smedvig Eiendom

Ombruksprosjektet Spinn – Vilde Eikeskog, Veni

Franzefoss og Resirqel gjenbruk i byggebransjen – Ståle Nistov, Franzefoss

Dokumentasjon og Kvalitet i Ombruk – Jack Davies, Materia

Rammebetingelser for gjenbruk av byggavfall Marit Sundsvik Bendixen 

Muligheter og hindringer i lovverket – Camilla Grande, Advokatfirmaet Beerngard

EU taksonomien – Sara Wilsgaard, Avfall Norge

Gjenbrukssentral IVAR – Tord Tjelflaat, IVAR

mbruksplaner for HIMs nye administrasjonsbygg – Veslemøy Eriksen, HIM

Sirkulære løsninger for varig bruk av tre Ivar Ragnhildstveit, Omtre

Nye krav til Ombrukskartlegging TEK 17 – Hege Aasbø,Veni

 

Har du spørsmål, kan de stilles til hea@veni.no eller tlf.: 906 30 287