Seminar: Gjenbruk i byggebransjen – nye muligheter for avfallsbransjen

Onsdag 23. november – torsdag 24. november 2022, Stavanger

Flere nye prosjekter og initiativer har gjort at gjenbruk i byggebransjen har «skiftet gir». Nå planlegges bygg med store deler gjenbruk, krav om ombrukskartlegging er kommet inn i TEK 17, og i EUs taksonomi for bærekraftige bygg er gjenbruk en viktig faktor.

Hva vil dette bety for avfallsbransjen? Hvilke muligheter for nye forretningsområder, og hva må vi gjøre annerledes framover? Byggebransjen står for ca. 40 % av avfallet i Norge, så endringene her er det viktig å følge med på!

Vi vil se på konkrete eksempler på hvordan gjenbruk i bygg skjer i Stavanger, og vi skal høre om både nye rammebetingelser og nye initiativer for å utvikle avfallsbransjen innenfor nye rammer og kundeforventninger.

Seminaret vil være nyttig ikke bare for avfallsbransjen, men også for bygg- og eiendomsbransjen. Så send gjerne invitasjonen videre til kolleger og kontakter du tror vil ha glede av å være med.

Flere nye prosjekter og initiativer har gjort at gjenbruk i byggebransjen har «skiftet gir». Nå planlegges bygg med store gjenbruksandeler, krav om ombrukskartlegging er kommet inn i TEK 17, og i EUs taksonomi for bærekraftige bygg er gjenbruk en viktig faktor.

Hva vil dette bety for avfallsbransjen? Hvilke muligheter gir dette for nye forretningsområder, og hva må vi gjøre annerledes framover? Byggebransjen står for ca. 40 % av avfallet i Norge, så endringene her er det viktig å følge med på!

Vi vil se på konkrete eksempler på hvordan gjenbruk i bygg skjer i Stavanger, og vi skal høre om både nye rammebetingelser og nye initiativer for å utvikle avfallsbransjen innenfor nye rammer og kundeforventninger.

Seminaret vil være nyttig ikke bare for avfallsbransjen, men også for bygg- og eiendomsbransjen. Så send gjerne invitasjonen videre til kolleger og kontakter du tror vil ha glede av å være med.

Pris (inkludert middag på Victoria Hotel): Medlem 2 700,- / Ikke medlem 3 300,-

Trenger du hotellrom? Bestilles i påmeldingsskjema, 1890,- betales ved ankomst Hotel Victoria.

[PÅMELDING AVSLUTTET]

Mer om programmet finner du i Program Gjenbruk i byggebransjen – nye muligheter for avfallsbransjen

Har du spørsmål, kan de stilles til hea@veni.no eller tlf.: 906 30 287