Program Blest avfallskonferanse 2024

Det nærmer seg konferanse, og her er foreløpig program. Programmet vil oppdateres fortløpende med flere foredrag.

Onsdag 5. juni

09:30 Mingling og registrering

10:00 Skråblikk på bransjen

Velkommen med konferansier Sjur Hjeltnes, pianist og humorist frå Voss. Frå dei ytterste skjær til kongens slott har Sjur kome med sine underfundige betraktningar. Som kapellmester har han spelt på scenar over heile landet og ilag med komikarar som Anne Marit Jacobsen, Christine Hope, Ina Breivik og mange fleire. Dei siste åra har han utmerka seg som den eine delen av Nordic Tenors og Sjur Hjeltnes, og saman med dei har han og vunne komiprisen. No skal han leie BLEST- avfallskonferansen for folk i sør og vest. 

Sponsorpresentasjon:

  • NORDCON
  • REEN
  • Renovasjonen IKS
  • Geminor

Lin Sellevaag Nicolaysen, Group Head of Compliance i Norsk Gjenvinning: Hvordan unngå grønnvasking i avfallsbransjen? «Grønnvasking» er noe vi hører om til stadighet, men finner vi det også hos oss, i avfallsbransjen? Og hva kan vi i så fall gjøre for å unngå å gå i grønnvaskingsfella?

Kenneth Bjerga, kommunikasjonsrådgiver Tou: Tou fra bryggeri til kulturarena

Janne Hillersøy, SIM og Veslemøy Eriksen, HIM: EU-kommisjonen har lagt fram forslag til forordning om emballasje og emballasjeavfall. Denne endrer forordning (EU) 2019/1020 og direktiv (EU) 2019/904 og erstatter direktiv 94/62/EF. Hillersøy og Eriksen har mange års erfaring frå bransjen og dei vil gjere eit forsøk på å navigere oss gjennom EU- kommisjonen sitt forslag, som no er til behandling i EU. 

Hvermannsen og hverkvinnsen: Nå er det “vanlige” folk sin tur……. til å sortere. Hvordan tror du folk flest sorterer? Er det åpenbare åpenbart? Eller får noen seg en åpenbaring?

12:00 Lunsj

13:00 Tech talk 

Torbjørn Heggheim, virksomhetsleder for renovasjon Karmøy kommune: Karmøy kommune har for alvor satt på turboen, og tar nå sikte på å ligge helt i front når det gjelder husholdningsrenovasjon. Blant grepa de har tatt, er å innføre ID-merking av spann for å kreve betaling etter bruk. Har det bare vært «fryd og gammen», nå som teknologien har hatt god tid til å modne?

Ulrikke Lien, CEO Sensorita: Sensorita springer ut av sensor- og datavitenskapmiljøet på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. De har utviklet en sensor som bruker radar og maskinlæring til å lage en digital tvilling av avfallscontainere. Hvis man vet hvor containerne befinner seg, hvor fulle de er og kanskje til og med hvilken kvalitet avfallet har, hvilke muligheter åpner seg da i fremtiden?

Thomas Gundersen, CEO Fieldata og Nora Sørsdahl, CEO REEN: Er statiske kjøreruter ut? To teknologifirmaer ser inn i glasskulen. Ny teknologi basert på sensorer og algoritmer gjør at containere tømmes dynamisk ut fra målt fyllingsnivå. Ser vi slutten på innsamling av avfall basert på statiske ruter?

14:15 Pause og utstilling

14:45 Den grønne tråd

Arne Jørgensen, fagleder Bærekraft SpareBank 1 SR-Bank: Hvordan kan avfallsbransjen sikre seg rimelige grønne lån? Og hva er egentlig «grønne lån»?

Tord Wilstrup Torgersen, adm.direktør i Renovasjonen IKS: Nullutslippskjøretøy, hvordan forsvare en slik investering, hvordan få det til å være både lønnsomt og miljøvennlig 

Stig Brekke, Administrerende direktør, ASKO Rogaland: Bærekraft i ASKO – Hvordan jobber ASKO med bærekraft? Hvilke mål har de satt seg, og hva har de oppnådd?

Eit humormusikalsk inspirasjonsforedrag med Sjur Hjeltnes: I eit foredrag noko utanom det vanlege ser Sjur Hjeltnes på livet sine store og små spørsmål. Med sin særeigne miks av musikk og humor uforskar han ting du kanskje har lurt på men ikkje har turt å spøra ein vaksen om. Det vert ein halvtime med musikk. moro og underfundige betraktningar. 

16:30 Program ferdig

19:30 VelkomstdrinkRy, Ryfylkegata 11 

20:00  Middag med afterparty på Ry

Torsdag 6. juni

08:30 God morgen! Kaffe og utstilling

09:00 Ombruk – om igjen

Rudolf Meissner, fagsjef IVAR:  Vil den nye selvkostveilederen for beregning av avfallsgebyr hindre utvikling av ombruk i Norge? Gjennomgang av ombruksveilederen samt innspill gjennomgått i «Kontaktforum for avfall» i regi av Miljødirektoratet.  

Marianne Haugland, fagsjef i Samfunnsbedriftene for Avfall og ressurs: Regelverk som stopper ombruk – og hvordan kan det fikses?

Tord Tjelflåt, prosjektleder for IVARs ombrukssenter: Snart åpner det som er Norges, ja kanskje Nordens, største ombrukssenter. Hvor, hvorfor og hvordan redde alt?

Gull av gråstein

Pål Erik Haraldsen, Norsk Tekstilgjenvinning: Tekstiler – umulig å gjenvinne eller har vi en nasjonal løsning? Norge har fått sitt første gjenvinningsanlegg for tekstiler. Hvordan gjenvinnes tekstilene og blir gamle tekstiler til nye?

10:15 -10:30 Pause og utstilling

11:00 Gull av gråstein (fortsetter)

Karl Johan Ingvaldsen, Plastretur: Gjenvinningsmålet for plastemballasje – nytt nasjonalt sorteringsanlegg for å komme i må. Plastretur bygger sorteringsanlegg for plastemballasje. Er det bærekraftig å sortere plast i Norge? Vil Norge nå sorteringsmålene? Og hva med plast som ikke er emballasje?

Jens Måge, fagrådgiver Avfall Norge: Biogass eller kompostering, eller ja takk begge deler? Den nye avfallsforskriften har krav om 70% innsamling av bioavfall innen 2035. I tillegg kommer det nye krav til behandling av avløpsslam med ny avløpsforskrift. Hvordan skal vi klare å utnytte alt sammen best mulig? Er biogass bedre enn kompostering, eller behøver vi begge deler? Hva med larver og insekter? Og bør vi brenne eller pyrolysere slammet?

Erlend Ragnvaldsen, salgssjef og forretningsutvikler i BIR: Hvor ligger ansvaret for klimautslepp fra forbrenning? Hva er konsekvensene av en særnorsk CO2 avgift? Hvordan er status for karbonfangst i BIR? Og hvilke hindringer finnes for raskere etablering av karbonfangst? Spørsmålene er mange, og kanskje gir foredraget noen svar.

12:00 Lunsj og takk for nå

Praktisk informasjon og påmelding til konferansen finner du her.