Seminar: Fortid og framtid – Finansiering og virkemidler

Onsdag 19. februar 2020, kl 09.30 – 13.30, Blu Atlantic Hotel, Olav V’s gate 3, Stavanger

Seminaret ble arrangert i forbindelse med Årsmøtet 

Program Årsmøte og seminar

Program for seminaret:

Fortid og framtid – Finansiering og virkemidler

Resirkulering gjennom 1000 år – fra mangel til overflod.

Finn Arne Jørgensen, UiS

Finn Arne Jørgensen er professor i miljøhistorie ved UiS hvor han driver den miljøhumanistiske forskningsgruppen The Greenhouse sammen med Dolly Jørgensen. Forskningen undersøker rollene teknologi spiller i forholdet mellom mennesker og natur. Doktoravhandlingen hans omhandlet Tomras flaskepantautomat og utviklingen av resirkuleringssystemer for tomgods i Norden og USA. Dagens presentasjon bygger på hans nyeste bok, Recycling (MIT Press, 2019), som er en bred introduksjon til resirkulering som materielt og kulturelt fenomen i et globalt perspektiv.

 

 Klimainvesteringer

Lene Hodge, NYSNØ 

Lene Hodge har erfaring med energi- og klimaarbeid fra Bellona og fornybar kraft og europeisk energipolitikk i NVE. Hun har blant annet jobbet med energieffektive bygg, grønne offentlige anskaffelser, elektrifisering av transportsektoren, fornybar kraft og europeisk energipolitikk. Lene har master i fornybar energi fra NMBU og er etterutdannet prosjekt- og prosessleder fra Emergence School of Leadership.

 

Adferdsdesign for kildesortering

Johannes Daae, Grønt Punkt Norge  Adferdsdesign for kildesortering

Johannes Daae er utdannet produktdesigner, og har en mastergrad i Interaksjonsdesign og doktorgrad innen temaet «Design for bærekraftig adferd».  Han er i dag fagansvarlig for Økodesign i Grønt Punkt Norge og har en deltidstilling ved OsloMet som Førsteamanuensis i Institutt for produktdesign. Johannes vil fortelle hvordan man kan designe produkter og systemer for å påvirke adferd, blant annet ved bruk av «nudging», samt fortelle litt om vitenskapen som ligger bak.