Avfall og klima: Renovasjonsbransjens klimainnsats. Presentasjoner

Presentasjonne på seminaret 28.02.17 er tilgjengelig her:

 

Avfallsbransjens rolle i et lavutslippssamfunn: Hva sier myndighetene og interesseorganisasjonene?

     Rudolf Meissner, styreleder Avfallsforum Rogaland

Hvordan gjøre de gode klimavalgene? Norsk Industri’s klimagassverktøy for gjenvinningsbransjen,

     Christian Solli, Asplan Viak

Alternative drivstoffer for renovasjonsbiler: Hva er miljøeffektene?

     Marianne Tronstad Lund, Cicero

Asker kommune – Eksempler på bruk av fornybar diesel og biogass,

     Bjørn Nordby, miljøleder i Asker kommune

Smarte logistikkløsninger for utslippseffektiv renovasjon,

     Kåre Edvardsen, Halden kommune og Hafstein Haralson, HiØ

Energigjenvinning fra avfall som klimatiltak

     Åge Byberg, Forus Energigjenvinning og Esben T. Otterlei, Lyse Neo

Enova som partner for de gode klimaprosjektene,

     Silke Van Dyken, Enova

  • Opprettet av Hege Aasbø
  • Opprettet den 01.mar.2017
  • Sist oppdatert den 01.mar.2017